Privacy- en cookiebeleid

Co is een platform van de besloten vennootschap Arnold Development B.V. Je kunt Co gebruiken in verschillende situaties. Als je Co gebruikt, dan is het privacy- en cookiebeleid automatisch op jou van toepassing. Voorbeelden waarin je Co gebruikt:

 • Je bent werkzoekend en je schrijft je in bij Platform Co
 • Je bent je aan het oriënteren op opleidingen en je schrijft je in bij Platform Co
 • Je zoekt beter inzicht in je talenten, competenties en drijfveren en je schrijft je in bij Platform Co 
 • Je doet een aanvraag voor informatie over tests, opleidingen of vacatures

Verwerking van gegevens

Als je Co gebruikt, dan verzamelen we gegevens van je. Het gaat in eerste instantie om je naam, e-mailadres, geboortedatum en postcode. Daarna zullen we jouw antwoorden op tests opslaan. Dat doen we om:

 • Te bemiddelen tussen jou en potentiële werkgevers
 • Je te informeren en met je te communiceren
 • Je passende ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden
 •  Een uitzendovereenkomst of arbeidsovereenkomst met je te sluiten, uit te voeren (je bent aan het werk) of te beëindigen
 • Om een overeenkomst met opdrachtgevers te sluiten

Wij verwerken de persoonsgegevens - voor zover noodzakelijk - ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting. Dit belang is voor Co het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Co en jouw belangen. We gaan heel zorgvuldig met je gegevens om en zullen deze nooit aan derden verstrekken. Co bewaart de verzamelde gegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je deze site bezoekt. Deze cookie gebruiken wij voor:

 • Inloggen
 • Security
 • Sessie opslaan
 • Hotjar, A/B-testing, Google Ads, Reclame

Cookies voor een optimale website

Als je de cookies accepteert, dan functioneert de website optimaal. We versturen gegevens naar externe partijen zoals Google Analytics en YouTube om je website ervaring te verbeteren. We slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Klik hier om je cookie-instellingen te veranderen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Co slaat je gegevens op in haar systemen. Zowel medewerkers, franchisenemers van de besloten vennootschap Olympia Nederland B.V., alsmede aan haar gelieerde dochtermaatschappijen hebben toegang tot je gegevens in deze systemen voor zover dit voor hun functie noodzakelijk is.

Voor mensen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mogen slechts je persoonsgegevens aan Co verstrekt worden als we daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacy statement heeft gelezen.

Afspraken met derde partijen

Co schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Co de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Co hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Omgaan met persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Co heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt Co meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Jouw rechten onder AVG

Als betrokkene kun je op grond van de AVG de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking (dataminimalisatie)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Indien je één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek hiertoe indienen via: 

Arnold Development B.V.

Mercuriusplein 1

2132 HA Hoofddorp

T 023 5837000

E [email protected]

Behandeling van verzoek

Co zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand reageren op een verzoek. Indien een verzoek erg complex is om af te handelen zal Co dit binnen een maand laten weten en zal Co uiterlijk binnen 3 maanden op een verzoek reageren. 

Co zal geen vergoeding vragen om een verzoek af te handelen, tenzij de afhandeling van een verzoek buitenproportioneel is voor Co.

Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Co heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Je kunt contact opnemen met de FG via het telefoonnummer 023 5837000 of per e-mail: [email protected].