Disclaimer

Met het bezoeken van deze website van Arnold Development B.V. (hierna: Co) aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Informatie op de website

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Co en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Hyperlinks naar derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kan Co u aanvullende informatie verstrekken. Co heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woords, die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina's.

Copyright ligt bij Co

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Co of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Co.

Recht op wijzigingen

Co behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. In deze disclaimer wordt onder Co mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.